Przejdź do treści

CSS 2

width

WARTOŚĆ
<długość> | <procent> | auto | inherit
OPIS
Szerokość
INICJALIZACJA
auto
ZASTOSOWANIE
wszystkie elementy oprócz niezastępowanych elementów inline, wierszy i grup wierszy tabeli
DZIEDZICZENIE
nie
PROCENTY
odnosi się do szerokości bloku obejmującego
MEDIA
visual