Przejdź do treści

Tekst

Akapit

<p>...</p>

wyświetlanie: w bloku * 

Akapit jest to część tekstu objęta znacznikami: <p>...</p>. Następujące bezpośrednio po sobie akapity są oddzielone przerwą w tekście (pustą linią). Dzięki umieszczaniu w kolejnych akapitach treści nieco różniącej się tematycznie, strona stanie się bardziej estetyczna oraz czytelniejsza. Jeżeli przed akapitem lub serią akapitów postawimy znak paragrafu § (w kodzie źródłowym reprezentowany przez znak specjalny &sect;) z ewentualnym numerem porządkowym, to taki fragment tekstu nosi nazwę paragraf. Zwykle odnosi się on do przepisów prawnych.

Stosując akapity możemy skorzystać z kilku metod wyrównywania tekstu na stronie (czyli jego ustawienia):

 1. Wyrównanie do lewej (domyślnie)
  <p align="left">...</p>
  lub
  <p>...</p>
 2. Wyrównanie do prawej
  <p align="right">...</p>
 3. Wyśrodkowanie
  <p align="center">...</p>
 4. Justowanie (wyrównanie do obu marginesów jednocześnie)
  <p align="justify">...</p>

Atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

* Akapit (paragraf) jest znacznikiem specyficznym - jest wyświetlany w bloku, ale nie może zawierać innych elementów blokowych (włączając w to inne paragrafy). Może natomiast zawierać zwykły tekst oraz elementy wyświetlane w linii.

Przykład:

align="left",
wyrównanie do lewej,
wyrównanie do lewej (align="left"),
(align="left")...

align="right",
wyrównanie do prawej,
wyrównanie do prawej (align="right"),
(align="right")...

align="center",
wyśrodkowanie,
wyśrodkowanie (align="center"),
(align="center")...

justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (align="justify")...

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy