Przejdź do treści

Tabele

Struktura tabeli

<table>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
<tr>
	<td>...</td>	<td>...</td>
</tr>
</table>
Jest to najprostsza tabela, gdzie:
<table>...</table>
jest znacznikiem tabeli
<tr>...</tr>
jest znacznikiem wiersza
<td>...</td>
jest znacznikiem pojedynczej komórki
W miejsce kropek należy wpisać treść poszczególnych komórek tabeli.

Powyższe polecenia tworzą tabelę, złożoną z dwóch kolumn i dwóch wierszy (razem cztery komórki). Jeśli to konieczne, możliwe jest dodanie nowych kolumn (poprzez wpisanie dodatkowych znaczników <td>...</td>) lub wierszy (znaczniki <tr>...</tr>). Należy przy tym zauważyć, że komórki tabeli (<td>...</td>) znajdują się wewnątrz znacznków wierszy (<tr>...</tr>)! Liczba komórek w każdym wierszu powinna być taka sama.

Zwracam uwagę, że w obrębie tabeli tekst i inne elementy można wstawiać tylko wewnątrz znaczników komórek i ewentualnie tytułu tabeli, a nie poza nimi! Poza obrębem tych znaczników można umieszczać tylko ściśle określone elementy, które zostaną szczegółowo opisane w tym rozdziale. Zatem poniższy kod będzie nieprawidłowy:

<table>
Tabela...
<tr>
	<b><td>...</td></b>	<td>...</td>
</tr>
<br />
<tr>
	<b><td>...</td>	<td>...</td></b>
</tr>
<br />
</table>

Edytory (X)HTML posiadają często specjalny generator tabel, który może ułatwić i znacznie przyspieszyć pracę. Niestety edytory tekstowe zwykle nie pozwalają na powtórną edycję kodu, tzn. raz wstawioną tabelę, można modyfikować już tylko ręcznie. Wady tej nie posiadają edytory graficzne (np.: FrontPage).

Przykład:

Po wpisaniu:

<table>
<tr>
	<td>komórka1</td>	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Otrzymamy:

komórka1komórka2
komórka3komórka4

Jak widać, taka tabela nie ma obramowania, dlatego jest mało czytelna. O tym, jak dodać obramowanie do tabeli, przeczytasz w następnym rozdziale.


Dla większej czytelności kodu można umieścić każdy znacznik <td> w nowej linii. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku dość obszernej treści w komórkach. Powyższa tabela jest równoznacza z:

<table>
<tr>
	<td>komórka1</td>
	<td>komórka2</td>
</tr>
<tr>
	<td>komórka3</td>
	<td>komórka4</td>
</tr>
</table>

Oczywiście wcięcia w tekście nie są obowiązkowe, ale zwiększają przejrzystość kodu. Dzięki takiemu sposobowi zapisu, tworzenie i modyfikacja tabeli może przebiegać dużo sprawniej. Na tej stronie w większości została użyta pierwsza metoda wpisywania znaczników, w Internecie najczęściej spotyka się drugą z ewentualnymi dodatkowymi wcięciami przez znacznikami <tr> i </tr>. Możesz oczywiście opracować również własną metodę. Wybierz tą, która najbardziej Ci odpowiada i stosuj ją konsekwentnie.

Odcięcia

Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki (spacje, tabulatory, znaki nowej linii) w komórkach tabeli w przypadku tworzenia tzw. odcięć, czyli wstawiania do komórek tabeli poszczególnych kawałków pociętego, zwykle większego obrazka. Odcięcia obsługuje wiele programów graficznych, a są one przydatne np. w celu ustalenia różnego stopnia kompresji graficznej poszczególnych kawałków, co zmniejsza rozmiar wynikowy pliku. W takim przypadku wewnątrz komórek tabeli nie powinniśmy umieszczać białych znaków wraz ze znacznikiem <img />! Jeśli nie dotrzymamy tego warunku, w MSIE pojawią się przerwy poniżej każdego kawałka.

Poprawnie:

<td><img src="..." alt="..." /></td>

Niepoprawnie:

<td><img src="..." alt="..." /> </td>
<td>
<img src="..." alt="..." />
</td>
<td>
	<img src="..." alt="..." />
</td>

Rozmiar i wielkość czcionki (oraz jej rodzaj w Netscape 6) zdefiniowane poza tabelą mogą nie mieć wpływu na tekst wewnątrz niej!

Aby to zmienić, należy zdefiniować w każdej komórce osobno rozmiar czcionki. Jednak lepszym rozwiązaniem jest wstawienie w nagłówku dokumentu:

<style type="text/css">
/* <![CDATA[ */
td { font-size: wielkośćpx; color: kolor; font-family: rodzaj }
/* ]]> */
</style>
wielkość
Rozmiar tekstu w tabeli podany w pikselach
kolor
Barwa czcionki
rodzaj
Wybrany krój czcionki (potrzebne w Netscape 6)

Inne zastosowania tabel

Tabele na stronach WWW są używane nie tylko do prezentacji zbioru uporządkowanych danych, lecz również do określonego ustawienia elementów strony. Na przykład za pomocą tabeli bez obramowania możemy ustawić w jednej linii dwa elementy w ten sposób, że pierwszy znajdzie się przy lewej krawędzi strony, a drugi przy prawej:

<table border="0" width="100%">
<tr>
	<td align="left">LEWA</td>	<td align="right">PRAWA</td>
</tr>
</table>
LEWAPRAWA

Struktura strony

Innym częstym zastosowaniem tabel jest tworzenie struktury strony. Można np. w lewej kolumnie umieścić spis treści serwisu, a w prawej - zawartość tekstową strony. Na górze można przeznaczyć miejsce na animowany banner lub/i logo serwisu:

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tr>
<td bgcolor="kolor góra" colspan="2" align="center" valign="middle">Tutaj można umieścić logo serwisu</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="kolor menu" width="Tutaj wpisz szerokość menu (np.: 150)" valign="top">
Tu umieszcza się odsyłacze spisu treści
</td>
<td bgcolor="kolor strony" valign="top">

Tu wpisuje się treść strony

</td>
</tr>
</table>
Tutaj można umieścić logo serwisu
Tu umieszcza się odsyłacze spisu treściTu wpisuje się treść strony

Tworzenie struktury strony opartej o tabele nie jest zalecane. Pierwotnym przeznaczeniem tabel była i jest prezentacja serii danych o różnych powtarzających się typach. Do układania zwykłych elementów na stronie lepiej nadaje się CSS i takie własności jak: pozycjonowanie, ustawienie, przyleganie, rozmiary, marginesy i inne. Zobacz: Szablon strony na DIV-ach.

Wadą powyższego rozwiązania jest to, że taką samą strukturę musimy umieścić na każdej pojedynczej podstronie naszego serwisu, co znacznie utrudnia późniejszą modyfikację szaty graficznej. Na szczęście wiele edytorów HTML obsługuje tzw. szablony. Jest to mechanizm, pozwalający modyfikować jednocześnie wiele stron, na których umieszczono taki sam fragment kodu (chodzi tutaj o spis treści, banner itp.). Zwykle szablony pracują poprzez wklejenie na każdej ze stron takiego samego nagłówka (na początku) oraz stopki (na końcu). W kodzie powyżej nagłówek został napisany kolorem niebieskim, natomiast stopka - zielonym. Kolor czarny oznacza tekstową zawartość konkretnej strony, którą wpisujemy bez użycia szablonu.

Strona niezależna od rozdzielczości ekranu

W powyższym kodzie ustalono szerokość tabeli równą 100%, czyli będzie ona zajmowała zawsze całą szerokość okna przeglądarki (minus marginesy) bez względu na rozdzielczość, w jakiej pracuje użytkownik. Takie podejście powoduje jednak, że tekst i inne elementy strony są inaczej ustawione w różnych rozdzielczościach ekranu. W niektórych przypadkach może to zupełnie popsuć całą estetykę serwisu. Dlatego bardzo często szerokość głównej tabeli strony ustala się nie w procentach ale w pikselach, przy czym dopasowuje się ją tak, aby w najniższej z popularnych rozdzielczości (800x600) nie pojawiał się poziomy suwak do przewijania strony. Należy przy tym zauważyć, że wartość 800 jest zbyt duża, ponieważ w oknie przeglądarki musi się jeszcze zmieścić pionowy suwak oraz miejsce na marginesy strony, które można z resztą ustalić "na zero", jednak i tak zaleca się pewien niewielki zapas bezpieczeństwa. Zwykle największą możliwą szerokością przy zerowych marginesach jest 770 pikseli. Tabelkę taką można wyśrodkować i wtedy w wyższych rozdzielczościach (np. 1024x768) pojawią się puste przestrzenie po bokach strony, jednak wszystkie elementy treści będą poukładane dokładnie tak samo, a więc otrzymamy stronę "niezależną" od rozdzielczości ekranu. To dużo efektywniejsze rozwiązanie niż budowa osobnych wersji serwisu dla każdej rozdzielczości.

Do uzyskania takiego efektu, lepszym rozwiązaniem od tabel jest użycie bloków, np.:

<body style="text-align: center; margin: 0; padding: 0">
<div style="width: 770px; margin: 0 auto; text-align: left">

Tu wpisuje się treść strony

</div>
</body>

Stosowanie tabel ma jedną zasadniczą wadę: Microsoft Internet Explorer 7.0 wyświetla zawartość tabeli dopiero kiedy zostanie ona całkowicie wczytana. Oznacza to, że zanim nie załaduje się cała treść strony, w oknie przeglądarki nic nie zobaczymy. Wczytywanie może trwać długo i użytkownicy mogą się zniechęcić. Problem ten nie występuje na zwykłych stronach, gdzie najpierw wyświetlany jest początek strony, a dalsza część jest doczytywana w czasie, kiedy użytkownik czyta wstęp. Identyczny efekt uzyskamy w każdej przeglądarce, jeżeli zbudujemy stronę opierając się na możliwościach CSS, a nie na tabelach. Zarówno Netscape/Mozilla/Firefox jak i Opera potrafią ładować treść tabeli stopniowo, ale Microsoft Internet Explorer 7.0 niestety nie.

Niedogodności tej są pozbawione ramki (i to niezależnie od przeglądarki). Pozwalają one uzyskać podobną strukturę strony, ale nie posiadają szeregu wad związanych z tabelami, takich jak: zwiększenie objętości stron (wydłużenie wczytywania), problemy z treścią która nie mieści się w szerokości ekranu (psuje to całą estetykę strony), zależność przewijania treści menu oraz zawartości strony, kłopoty z szablonami (nie potrafią modyfikować różniącej się treści), zawiła struktura strony. Jednak niektóre osoby uważają ramki za "niemodne". W takim przypadku rozwiązaniem może okazać się kompromis - połączenie tabelek i ramek w jednym szablonie (ostatnio bardzo popularne rozwiązanie, stosowane na wielu stronach):

<table width="750" align="center" cellspacing="0" cellpadding="10">
<tr>
<td bgcolor="kolor góra" colspan="2" align="center" valign="middle">Tutaj można umieścić logo serwisu</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="kolor menu" width="150" valign="top">
<!-- MENU -->
<a target="strona" href="home.html">Strona główna</a><br />
<a target="strona" href="strona1.html">Rozdział 1</a><br />
<a target="strona" href="strona2.html">Rozdział 2</a><br />
<a target="strona" href="linki.html">Linki</a><br />
<a href="mailto:jan_kowalski@example.com">Kontakt</a><br>
<!-- MENU koniec -->
</td>
<td bgcolor="kolor strony" valign="top"><iframe name="strona" src="home.html" width="560" height="440" frameborder="0"></iframe></td>
</tr>
</table>

Taki sposób budowania struktury strony jednak też nie jest pozbawiony wad. Na ekranie mogą pojawić się dwa pionowe suwaki do przewijania strony, co sprawia kłopoty w mniejszych rozdzielczościach, a w większych okienko do wczytywania treści kolejnych stron może mieć niewystarczającą wysokość. Problem można jednak w całości rozwiązać za pomocą skryptu AutoIFRAME.

Przykład:

Przykład struktury strony zbudowanej w oparciu o tabelę i ramkę, możesz zobaczyć tutaj.

Przy tworzeniu własnego szablonu WWW o bardziej skomplikowanej strukturze może Ci pomóc generator zamieszczony tutaj.

Ramki

Innym ciekawym zastosowaniem tabel jest tworzenie "ramek" z zaokrąglonymi bądź ściętymi rogami.

Lepszym rozwiązaniem będzie użycie CSS, ponieważ tabele nie zostały zaprojektowane z myślą o tworzeniu efektów graficznych na stronach.

Aby wstawić na stronę taki element trzeba najpierw narysować w dowolnym programie graficznym wszystkie cztery narożniki, np.:

Lewy-górny narożnik Prawy-górny narożnik Lewy-dolny narożnik Prawy-dolny narożnik

Warto również wykonać przezroczysty obrazek GIF o rozmiarach 1x1 piksel, który posłuży nam do usunięcia efektu nieestetycznie wyglądających pustych komórek tabeli. Brak zawartości komórki może spowodować jej błędne wyświetlenie, a wstawienie tam tekstu - zbyt duże jej rozciągnięcie!

Tutaj jest obrazek: Przezroczysty GIF 1x1 piksel (w celu ułatwienia skopiowania jest sztucznie powiększony oraz dodano obramowanie).

Następnie tworzymy tabelę z trzema kolumnami i trzema wierszami. W komórkach narożnych wstawiamy narysowane wcześniej obrazki, natomiast w pozostałych komórkach ustalamy kolor tła, taki sam jak kolor rysunków narożników i umieszczamy przezroczysty obrazek. W komórce centralnej wpisujemy właściwą treść tabelki:

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td style="line-height: 1px"><img src="lg.gif" alt="" /></td><td bgcolor="#426B9C" style="line-height: 1px"><img src="0.gif" alt="" /></td><td style="line-height: 1px"><img src="pg.gif" alt="" /></td></tr>
<tr><td bgcolor="#426B9C"><img src="0.gif" alt="" /></td><td bgcolor="#426B9C">

<font color="#C0FFFF"><b>Tabelka z zaokrąglonymi rogami</b></font>

</td><td bgcolor="#426B9C"><img src="0.gif" alt="" /></td></tr>
<tr><td style="line-height: 1px"><img src="ld.gif" alt="" /></td><td bgcolor="#426B9C" style="line-height: 1px"><img src="0.gif" alt="" /></td><td style="line-height: 1px"><img src="pd.gif" alt="" /></td></tr>
</table>

Efekt:

Tabelka z zaokrąglonymi rogami

To samo z obramowaniem - dla pokazania zasady:

Tabelka z zaokrąglonymi rogami

Zauważ, że aby otrzymać taki efekt wystarczy narysować cztery małe obrazki (w przykładzie o rozmiarach 10x10 pikseli), dzięki czemu nie spowalniają one zbytnio ładowania strony, a tabelka może mieć dowolne wymiary, zależne od długości wpisanego w niej tekstu.

Ustalając różne kolory tła w odpowiednich komórkach tabeli, można również uzyskać np. taki efekt:

Dwukolorowa tabelka
z zaokrąglonymi rogami

Inne ciekawe przykłady:

Tylko dwa narożniki zaokrąglone


<table cellpadding="0" cellspacing="3">

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy