Przejdź do treści

HTML5

FIGCAPTION

<figure>
	<figcaption>...</figcaption>
</figure>

Dodaje podpis do załącznika. Może on być umieszczony na początku albo na końcu zawartości. Tego typu podpisy są powszechne np. w różnego rodzaju opracowaniach naukowych, gdzie każda ilustracja bądź wykres są zatytułowane i zwykle oznaczone kolejnym numerem. W takiej pracy można często znaleźć spis wszystkich tego typu załączników. Znajdują się w nim właśnie załączone wcześniej podpisy.

Przykład:

<figure>
	<img src="42.jpg" alt="Liczba 42">
	<figcaption>Sens życia, wszechświata i w ogóle ;-)</figcaption>
</figure>
<figure id="listing1">
	<figcaption>Przykład 1. Deklaracja strony kodowej w HTML5</figcaption>
	<pre><code>
		&lt;meta charset="UTF-8"&gt;
	</code></pre>
</figure>

Zobacz także

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy