Przejdź do treści

Definicje

Dokument źródłowy

(source document) Dokument do którego odnosi się jeden lub więcej arkuszy stylów. Jest on zapisany w określonym języku, który reprezentuje dokument jako drzewo elementów. Każdy element składa się z nazwy identyfikującej typ elementu oraz opcjonalnie atrybutów i zawartości (która może być pusta).