Przejdź do treści

Skrypty / Migotanie

Przykład:

Migotanie tekstu...
...inne migotanie

Aby uzyskać taki efekt, wklej w nagłówku dokumentu:

<script>
function flash(id, kolor, czas, kolor2, czas2)
{
	document.getElementById(id).style.color = kolor;
	setTimeout('flash("' + id + '","' + kolor2 + '",' + czas2 + ',"' + kolor + '",' + czas + ')', czas);
}
</script>

a następnie w wybranym miejscu strony:

<div id="identyfikator">Migotanie</div>
<script>
flash("identyfikator", "kolor1", czas1, "kolor2", czas2);
</script>
przy czym wyróżnione wyrazy oznaczają:
identyfikator
Dowolny wyraz składający się tylko z liter (najlepiej bez polskich znaków), cyfr (ale nie na początku!) lub znaków podkreślnika "_". Pamiętaj, że absolutnie nie może on zawierać spacji! Identyfikator nie może się powtórzyć w całym dokumencie! Jeżeli chcesz wstawić na jednej stronie kilka migających tekstów, należy dla każdego podać inny identyfikator (kod nagłówkowy skryptu wkleja się zawsze tylko raz).
kolor1
Pierwszy kolor migotania
czas1
Czas wyświetlania koloru1, podany w milisekundach (1 s = 1000 ms)
kolor2
Drugi kolor migotania
czas2
Czas wyświetlania koloru2

Używaj migotania z umiarem, ponieważ zwykle tego typu efekty nie są mile widziane przez użytkowników - rozpraszają uwagę, utrudniając czytanie.

Migotanie można stosować nie tylko do znaczników <div>...</div>, ale również do każdego innego, np. migające odsyłacze (<a href="...">...</a>):

To jest migające hiperłącze (możesz je klikać)

★★★★☆ 4/5 (35)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook