Przejdź do treści

String.prototype - JS

W tym rozdziale dowiesz się...

W jaki sposób przeprowadza się operacje na tekście w języku JavaScript?

 • JS
  constructor

  Gdzie jest zapisany konstruktor obiekt tekstowego?

 • JS
  toString

  Jak zamienić obiekt tekstowy na prosty tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

 • JS
  valueOf

  Jak zamienić obiekt tekstowy na prostą wartość tekstową?

 • JS
  charAt

  Jak pobrać określony znak tekstu?

 • JS
  charCodeAt

  Jak pobrać kod liczbowy określonego znaku w tekście?

 • JS
  concat

  Jak połączyć dwa teksty w jeden?

 • JS
  indexOf

  W jaki sposób wyszukać określoną frazę w tekście?

 • JS
  lastIndexOf

  W jaki sposób znaleźć ostatnie wystąpienie podanej frazy w tekście?

 • JS
  localeCompare

  W jaki sposób ułożyć tekst w porządku alfabetycznym uwzględniając polskie znaki diakrytyczne?

 • JS
  match

  Jak sprawdzić, czy tekst pasuje do złożonego wzorca (wyrażenia regularnego)?

 • JS
  replace

  Co zrobić, aby zamienić w tekście wszystkie wystąpienia podanej frazy na inną?

 • JS
  search

  Jak wyszukać w tekście złożonego wzorca (wyrażenia regularnego)?

 • JS
  slice

  W jaki sposób wyciąć z tekstu jego część?

 • JS
  split

  Jak rozbić tekst na tablicę elementów?

 • JS
  substring

  Jak wyciąć z tekstu krótki fragment?

 • JS
  toLowerCase

  Jak zamienić tekst na małe litery?

 • JS
  toLocaleLowerCase

  Jak zamienić tekst na małe litery uwzględniając język polski?

 • JS
  toUpperCase

  Jak zamienić tekst na wielkie litery?

 • JS
  toLocaleUpperCase

  Jak zamienić tekst na wielkie litery uwzględniając język polski?

 • JS
  trim

  Jak usunąć niepotrzebne białe znaki na początku i na końcu tekstu?

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs, przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook