Przejdź do treści

JS / Math

W tym rozdziale dowiesz się...

Jakie funkcje matematyczne są dostępne w języku JavaScript?

 • JS
  E

  Ile wynosi liczba Eulera (podstawa logarytmu naturalnego)?

 • JS
  LN10

  Ile wynosi logarytm naturalny z liczby 10?

 • JS
  LN2

  Ile wynosi logarytm naturalny z liczby 2?

 • JS
  LOG2E

  Ile wynosi logarytm o podstawie 2 z liczby Eulera?

 • JS
  LOG10E

  Ile wynosi logarytm o podstawie 10 z liczby Eulera?

 • JS
  PI

  Ile wynosi liczba "pi"?

 • JS
  SQRT1_2

  Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z liczby 1/2?

 • JS
  SQRT2

  Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z liczby 2?

 • JS
  abs

  Jak obliczyć wartość bezwzględną liczby?

 • JS
  acos

  Jak obliczyć arcus cosinus?

 • JS
  asin

  Jak obliczyć arcus sinus?

 • JS
  atan

  Jak obliczyć arcus tangens?

 • JS
  atan2

  Jak wyznaczyć kąt, utworzony między dodatnią poziomą półosią układu współrzędnych a prostą przechodzącą przez środek układu współrzędnych i zadany punkt?

 • JS
  ceil

  W jaki sposób zaokrąglić liczbę w górę?

 • JS
  cos

  Jak obliczyć cosinus?

 • JS
  exp

  Jak obliczyć wartość funkcji eksponencjalnej?

 • JS
  floor

  W jaki sposób zaokrąglić liczbę w dół?

 • JS
  log

  Jak obliczyć wartość logarytmu naturalnego?

 • JS
  max

  Jak wybrać największą liczbę ze zbioru?

 • JS
  min

  Jak wybrać najmniejszą liczbę ze zbioru?

 • JS
  pow

  Jak podnieść podaną liczbę do określonej potęgi?

 • JS
  random

  Jak wylosować liczbę?

 • JS
  round

  Jak zaokrąglić liczbę? Czy można wykonać zaokrąglenie do podanego miejsca po przecinku?

 • JS
  sin

  Jak obliczyć sinus?

 • JS
  sqrt

  Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?

 • JS
  tan

  Jak obliczyć tangens lub cotangens?

★★★☆☆ 3/5 (8)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook