Przejdź do treści

JS / Obiekt globalny

W tym rozdziale dowiesz się...

Do jakich elementów globalnych mamy dostęp w języku JavaScript?

 • JS
  NaN

  Po co wprowadzono w JavaScript wartość typu liczbowego, która jednak nie jest poprawną liczbą?

 • JS
  Infinity

  Jak w języku JavaScript zapisywana jest wartość nieskończona?

 • JS
  undefined

  Co zawiera zmienna, której nie przypisano żadnej wartości?

 • JS
  eval

  Jak napisać program, który pozwoli wykonać kod, wprowadzony przez użytkownika?

 • JS
  parseInt

  Co zrobić, żeby przekształcić wartość szesnastkową (heksadecymalną) lub ósemkową (oktalną) na liczbę dziesiętną?

 • JS
  parseFloat

  W jaki sposób przekształcić tekst na liczbę?

 • JS
  isNaN

  Jak sprawdzić, czy funkcja zwróciła prawidłową liczbę?

 • JS
  isFinite

  Jak sprawdzić, czy funkcja zwróciła liczbę skończoną?

 • JS
  decodeURI

  W jaki sposób zdekodować adres URI/URL?

 • JS
  decodeURIComponent

  W jaki sposób zdekodować wartość z adresu URI/URL?

 • JS
  encodeURI

  W jaki sposób zakodować tekst do postaci adresu URI/URL?

 • JS
  encodeURIComponent

  W jaki sposób zakodować tekst, tak aby można go było wstawić do adresu URI/URL?

★★★★☆ 4/5 (16)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook