Przejdź do treści

CSS / Pozycjonowanie

W tym rozdziale dowiesz się...

Jak określić dokładną pozycję elementów na stronie WWW?

 • CSS
  Relatywne {POSITION: relative}

  W jaki sposób przesunąć dowolny element strony o podaną odległość?

 • CSS
  Absolutne {POSITION: absolute}

  W jaki sposób ustawić dowolny element strony w żądanym miejscu na ekranie?

 • CSS
  Ustalone {POSITION: fixed}

  Jak ustawić element, aby nie przesuwał się podczas przewijania strony?

 • CSS
  Statyczne {POSITION: static}

  Jak przywrócić domyślny sposób ustawienia elementu wypozycjonowanego?

 • CSS
  Przezroczystość {OPACITY}

  W jaki sposób wstawić na stronie półprzezroczyste warstwy?

 • CSS
  Nakładanie {Z-INDEX}

  W jaki sposób ustawić elementy jeden na drugim? Jak ustawić element za tekstem?

 • CSS
  Obcinanie {CLIP}

  W jaki sposób automatycznie przyciąć do określonych rozmiarów obrazek (grafikę, zdjęcie) lub inny element strony (kadrowanie)?

 • CSS
  Wyświetlanie {DISPLAY}

  Jak ukryć dowolny element strony? W jaki sposób zmienić domyśle wyświetlanie dowolnych elementów strony, tak aby stały się wykazem czy tabelką?

 • CSS
  Widzialność {VISIBILITY}

  W jaki sposób schować element, tak aby pozostało po nim puste miejsce?

 • CSS
  Ustawienie {FLOAT, VERTICAL-ALIGN}

  Jak ustawić obrazek (grafikę, zdjęcie) lub dowolny inny element po lewej bądź po prawej stronie tekstu? Jak ustawić element na górze, na środku lub na dole innego elementu? Jak stworzyć indeks górny i dolny za pomocą CSS?

 • CSS
  Przyleganie {CLEAR}

  Jak zabezpieczyć się przed nieestetycznym przyleganiem dwóch elementów oblewanych tekstem (np. obrazki)? W jaki sposób nie dopuścić, aby obok tekstu znajdował się obrazek ani inny element?

Facebook