Przejdź do treści

CSS / Komendy CSS 2

Wstęp

Poniżej znajdziesz wykaz wszystkich cech (własności) oraz ich wartości według oryginalnej specyfikacji CSS2, opracowanej przez organizację W3C.

Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych elementów opisu:

WARTOŚĆ
Wartości które może przyjąć cecha. Przyjęto tutaj następujące oznaczenia:
 • Słowa kluczowe zostały wpisane bez żadnych dodatkowych znaków (np. center, left-side). Wyraz inherit oznacza, że element przyjmuje wartość cechy, taką samą jak jego rodzic (zasada dziedziczenia).
 • Typy podstawowe zostały ujęte w znaki < oraz >. Są to:W deklaracji wpisujemy tylko konkretną wartość (zależną od typu), już bez znaków < >.
 • Typy które przyjmują takie same wartości jak inne cechy, zostały ujęte w znaki <' oraz '> (np. <'background-color'>). Ich wartości należy szukać pod podaną nazwą.
 • Typy ujęte w znaki < oraz >, które nie zostały wymienione powyżej (np.: <absolute-size>), stanowią specjalne wartości, określone tylko dla danej cechy. Należy ich szukać w opisie danej cechy (po kliknięciu jej nazwy).
 • Znak "|" oddzielający dwie lub więcej wartości oznacza, że dokładnie jedna z nich musi się pojawić w deklaracji stylu, np. dla zestawienia:
  scroll | fixed | inherit
  można podać:
  fixed
 • Znak "||" oddzielający dwie lub więcej wartości oznacza, że jedna lub więcej z nich musi się pojawić w deklaracji stylu w dowolnym porządku, np. dla zestawienia:
  <'background-color'> || <'background-image'> || <'background-repeat'> || <'background-attachment'> || <'background-position'>
  można podać:
  <'background-repeat'> <'background-image'>
 • Nawiasy kwadratowe "[" oraz "]" służą do grupowania, np. wyrażenie:
  a b | c || d e
  jest równoważne:
  [ a b ] | [ c || [ d e ]]
 • Gwiazdka "*" wskazuje, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa może się pojawić zero lub więcej razy.
 • Plus "+" oznacza, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa może się pojawić raz lub więcej.
 • Pytajnik "?" wskazuje, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa jest opcjonalna.
 • Para liczb w nawiasach klamrowych {A,B} oznacza, że poprzedzający typ, wyraz lub grupa musi się pojawić przynajmniej A razy, natomiast maksymalnie B razy.
OPIS
Tutaj znajdziesz krótki opis znaczenia cechy. Jeżeli szczegółowy opis jest dostępny, można się do niego przenieść klikając odnośnik.
INICJALIZACJA
Wartość domyślna cechy.
ZASTOSOWANIE
Elementy których dotyczy cecha.
DZIEDZICZENIE
Wskazuje, czy wartość jest dziedziczona od przodka.
PROCENTY
Określa czy dana cecha akceptuje wartości procentowe, a jeśli tak, to w jaki sposób są interpretowane.
MEDIA
Grupa mediów, do których cecha się stosuje.

Źródło: Cascading Style Sheets, Level 2

★★★★☆ 4/5 (33)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook