Przejdź do treści

JS / Object.prototype

W tym rozdziale dowiesz się...

Co można zrobić z instancją obiektu JavaScript?

 • JS
  constructor

  Gdzie jest zapisany konstruktor obiektu ogólnego?

 • JS
  toString

  W jaki sposób przekształcić obiekt na prosty tekst?

 • JS
  toLocaleString

  W jaki sposób przekształcić obiekt na tekst zapisany w rodzimym języku użytkownika?

 • JS
  valueOf

  Jak przekształcić złożony obiekt na wartość prostą (logiczną, liczbę, tekst)?

 • JS
  hasOwnProperty

  W jaki sposób sprawdzić, czy obiekt posiada właściwość o podanej nazwie?

 • JS
  isPrototypeOf

  W jaki sposób sprawdzić, czy podany obiekt jest prototypem określonej instancji obiektu?

 • JS
  propertyIsEnumerable

  Jak sprawdzić, czy podana właściwość będzie dostępna w pętli?

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook