Przejdź do treści

CSS / Selektory pseudoklas

W tym rozdziale dowiesz się...

Używanie selektorów pseudoklas w arkuszach CSS (kolory odsyłaczy).

Facebook