Przejdź do treści

CSS / Jednostki

Liczby

Niektóre polecenia stylów wykorzystują jako wartości liczby całkowite lub rzeczywiste. Są one precyzowane tylko w notacji dziesiętnej. Liczba całkowita składa się z jednej lub więcej cyfr z zakresu od 0 do 9. Liczba rzeczywista może być liczbą całkowitą albo mieć zero lub więcej cyfr po kropce dziesiętnej ("."). Zarówno liczby całkowite jak i rzeczywiste mogą zostać poprzedzone przez "-" lub "+", wskazującym ich znak.

Wiele właściwości przyjmujących jako wartość liczbę całkowitą lub rzeczywistą, wymaga wartości z określonego przedziału, zwykle nie mniejszej od zera.

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook