Przejdź do treści

JS / Object

W tym rozdziale dowiesz się...

W jaki sposób manipulować obiektami w języku JavaScript?

 • JS
  Object

  Jak przekształcić wartość prostą (logiczną, liczbę, tekst) na obiekt?

 • JS
  new Object

  Jak utworzyć nowy obiekt?

 • JS
  getPrototypeOf

  W jaki sposób pobrać prototyp podanej instancji obiektu?

 • JS
  getOwnPropertyDescriptor

  Jak pobrać deskryptor właściwości podanej instancji obiektu?

 • JS
  getOwnPropertyNames

  Jak pobrać listę nazw wszystkich właściwości, które posiada obiekt?

 • JS
  create

  Jak utworzyć obiekt bazujący na podanym wzorcu, ale bez wywoływania konstruktora?

 • JS
  defineProperty

  Jak w języku JavaScript utworzyć zmienną tylko do odczytu?

 • JS
  defineProperties

  Jak za jednym razem skonfigurować właściwości obiektu (np. tylko do odczytu)?

 • JS
  seal

  Co zrobić, aby opieczętować obiekt w taki sposób, aby jego struktura pozostała niezmienna w programie?

 • JS
  freeze

  Co zrobić, aby zamrozić obiekt w taki sposób, aby nie można go było już zmieniać?

 • JS
  preventExtensions

  Co zrobić, aby zablokować możliwość rozszerzania struktury obiektu?

 • JS
  isSealed

  Jak sprawdzić, czy obiekt jest opieczętowany, tzn. nierozszerzalny i niekonfigurowalny?

 • JS
  isFrozen

  Jak sprawdzić, czy obiekt jest zamrożony, tzn. nierozszerzalny, niekonfigurowalny i niezmienny?

 • JS
  isExtensible

  Jak sprawdzić, czy obiekt jest rozszerzalny, tzn. nie można nic nowego do niego dodawać?

 • JS
  keys

  W jaki sposób pobrać listę nazw wszystkich widocznych właściwości obiektu?

★★★☆☆ 3/5 (6)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook