Przejdź do treści

Boolean.prototype - JS

W tym rozdziale dowiesz się...

W jaki sposób operować na wartościach logicznych w języku JavaScript?

 • JS
  constructor

  Gdzie jest zapisany konstruktor obiekt logicznego?

 • JS
  toString

  Jak przekształcić wartość logiczną na prosty tekst?

 • JS
  valueOf

  Jak przekształcić obiekt logiczny na prostą wartość logiczną - true/false (prawda/fałsz)?

constructor

Gdzie jest zapisany konstruktor obiekt logicznego?

Boolean.prototype.constructor
Wartość:
Function - konstruktor obiektu

Zawiera konstruktor wbudowanego obiektu logicznego Boolean.

Przykład Boolean.prototype.constructor

Boolean.prototype.constructor === Boolean; // true
new Boolean().constructor === Boolean;     // true
Boolean.prototype.constructor === Object;  // false

toString

Jak przekształcić wartość logiczną na prosty tekst?

Boolean.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa obiektu logicznego
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu logicznego

Zwraca "true" albo "false" - w zależności od wartości bieżącego obiektu logicznego.

Przykład Boolean.prototype.toString

true.toString();                            // "true"
new Boolean().toString();                   // "false"
Boolean.prototype.toString.call(false);     // "false"
 
Boolean.prototype.toString.call(null);      // TypeError
Boolean.prototype.toString.call(undefined); // TypeError
Boolean.prototype.toString.call(NaN);       // TypeError
Boolean.prototype.toString.call(0);         // TypeError
Boolean.prototype.toString.call("");        // TypeError
Boolean.prototype.toString.call({});        // TypeError

valueOf

Jak przekształcić obiekt logiczny na prostą wartość logiczną - true/false (prawda/fałsz)?

Boolean.prototype.valueOf()
Wartość:
prosta wartość logiczna
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu logicznego

Przekształca obiekt logiczny na prostą wartość logiczną (już nie obiekt).

Przykład Boolean.prototype.valueOf

true.valueOf();                            // true
new Boolean().valueOf();                   // false
Boolean.prototype.valueOf.call(false);     // false
 
Boolean.prototype.valueOf.call(null);      // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call(undefined); // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call(NaN);       // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call(0);         // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call("");        // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call({});        // TypeError
Facebook