Przejdź do treści

JS / Boolean.prototype

valueOf

Jak przekształcić obiekt logiczny na prostą wartość logiczną - true/false (prawda/fałsz)?

Boolean.prototype.valueOf()
Wartość:
prosta wartość logiczna
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu logicznego

Przekształca obiekt logiczny na prostą wartość logiczną (już nie obiekt).

Przykład Boolean.prototype.valueOf

true.valueOf();                            // true
new Boolean().valueOf();                   // false
Boolean.prototype.valueOf.call(false);     // false
 
Boolean.prototype.valueOf.call(null);      // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call(undefined); // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call(NaN);       // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call(0);         // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call("");        // TypeError
Boolean.prototype.valueOf.call({});        // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook