Przejdź do treści

Date.prototype - JS

toLocaleString

Jak zamienić datę i czas na tekst w formacie zgodnym z rodzimym językiem użytkownika?

Date.prototype.toLocaleString()
Wartość:
String - data i czas zapisane zgodnie z rodzimym językiem użytkownika
Wyjątki:
TypeError - bieżący obiekt nie jest typu daty i czasu

Działa analogicznie jak Date.prototype.toString, ale zwraca datę i czas w postaci tekstu zapisanego w języku ustawionym domyślnie w systemie operacyjnym użytkownika. Uwzględnia aktualną strefę czasową.

Przykład Date.prototype.toLocaleString

new Date(1410, 6, 15, 13, 30, 59).toLocaleString(); // np.: "15 lipiec 1410 13:30:59"
 
Date.prototype.toLocaleString.call(null);           // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call(undefined);      // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call(0);              // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call("");             // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call("2000");         // TypeError
Date.prototype.toLocaleString.call({});             // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook