Przejdź do treści

JS / Math

random

Jak wylosować liczbę? Czy można wylosować liczbę całkowitą z podanego przedziału wartości?

Math.random

Math.random()
Wartość:
Number - liczba pseudolosowa większa lub równa 0 i mniejsza od 1

Zwraca liczbę pseudolosową.

Co prawda nie można wprost podać zakresu, z którego chcemy wylosować liczbę, ale można to zrobić w inny sposób. Na przykład aby wylosować naturalną liczbę dwucyfrową (10...99), należy wpisać:

10 + Math.floor(Math.random() * 90)

Przykład Math.random

Math.random(); // np.: 0.29363602958619595

Wylosowanie liczby całkowitej z podanego przedziału

Co prawda nie można wprost wylosować liczby z podanego przedziału wartości, ale da się to zrobić poprzez bardzo proste operacje matematyczne. Na przykład aby wylosować liczbę całkowitą z przedziału od 10 do 99 (włącznie) wystarczy wpisać:

10 + Math.floor(Math.random() * 90); // np.: 25

★★★★☆ 4/5 (18)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Zobacz także

 • Skrypty
  Losowy element

  Jak wstawić na stronę losowy tekst lub zdjęcie (obrazek, grafikę)? Jak zrobić rotator bannerów lub buttonów?

 • JS
  Math / E

  Ile wynosi liczba Eulera (podstawa logarytmu naturalnego)?

 • JS
  Math / PI

  Ile wynosi liczba "pi"?

 • JS
  Math / abs

  Jak obliczyć wartość bezwzględną liczby?

 • JS
  Math / ceil

  W jaki sposób zaokrąglić liczbę w górę?

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook