Przejdź do treści

Skrypty / AutoIFRAME

Kilka ramek AutoIFRAME

Czasami zachodzi potrzeba umieszczenia na jednej stronie kilku ramek <iframe>...</iframe>, których wysokość powinna się automatycznie dopasowywać do zawartości. Oczywiście dla każdej takiej ramki proces dostosowywania wysokości musi zachodzić niezależnie. Aby to zrobić, należy dla każdej takiej ramki należy ustawić odrębny identyfikator id="...". Na przykład tak mógłby wyglądać fragment strony głównej serwisu:

<iframe src="..." name="..." id="autoiframe" width="100%" height="560">...</iframe>
<iframe src="..." name="..." id="autoiframe2" width="100%" height="560">...</iframe>

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wstawić więcej niż dwie ramki <iframe>...</iframe> - każda kolejna z innym identyfikatorem id="...". Następnie na końcu wszystkich podstron wczytywanych do ramki id="autoiframe" - nazwijmy ją ramką główną - umieszczamy taki kod jak poprzednio, tzn.:

<script>
autoiframe(null, 200);
</script>
lub
<script>
autoiframe('autoiframe', 200);
</script>

Natomiast na podstronach, które będą wczytywane do ramki id="autoiframe2", umieszczamy, również na końcu, nieco zmienioną formę kodu, podając w nim wartość identyfikatora tej właśnie ramki (wstawioną w apostrofach):

<script>
autoiframe('autoiframe2', 200);
</script>

Oczywiście oprócz tego w nagłówku wszystkich podstron - wczytywanych do obu (lub więcej) ramek - należy osadzić skrypt:

<script src="autoiframe.js"></script>

oraz sam plik skryptu autoiframe.js (przedstawiony wcześniej), w którym nie należy dokonywać żadnych zmian.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook