Przejdź do treści

HTML / Widżety

Ramki lokalne <IFRAME>

Jak wstawić ramkę (okienko, widżet) bezpośrednio w treści strony WWW?

pływające (ang. inline)

<iframe src="lokalizacja">
	<a href="lokalizacja">Tekst alternatywny</a>
</iframe>
gdzie jako "lokalizacja" należy podać adres strony albo lokalizację na dysku, gdzie znajduje się strona, która na ma zostać wczytana do ramki.
Natomiast "Tekst alternatywny" wyświetli się tylko w przeglądarkach, które nie obsługują ramek lokalnych.

Ramki lokalne są umieszczane bezpośrednio na stronie w postaci pojedynczych okienek o różnych rozmiarach. Dzięki temu możemy do takiej ramki wczytywać inne dokumenty [zobacz: Wstęp].

Jeśli nie określimy koloru tła dokumentu wczytywanego do ramki lokalnej, przeglądarka może przyjąć dla niego kolor tła strony, na której wstawiona jest ramka.

Pomiędzy znacznikiem otwierającym <iframe...> a zamykającym </iframe> można umieścić dowolny kod, który wyświetli się tylko w sytuacji, jeśli przeglądarka nie obsługuje ramek lokalnych. Najłatwiej podać po prostu odsyłacz do tej samej strony, którą wczytujemy do ramki. Wtedy użytkownicy niekompatybilnych przeglądarek będą mogli przynajmniej bezpośrednio do niej przejść. Oczywiście zamiast odnośnika można również wstawić jakąś alternatywną treść, przeznaczoną do przeglądania bez ramek.

W przypadku ramek lokalnych stosuje się dodatkowe atrybuty:

 1. Rozmiar ramki:
  <iframe src="lokalizacja" width="x" height="y">...</iframe>
  lub
  <iframe src="lokalizacja" width="x%" height="y%">...</iframe>
  gdzie "x" oznacza szerokość w pikselach, a "y" oznacza wysokość (również w pikselach). Natomiast "x%" oznacza szerokość w procentach całego ekranu (bądź elementu nadrzędnego posiadającego ustalone wymiary), a "y%" oznacza wysokość (również w procentach).

  Jeżeli zawartość ramki będzie większa niż jej rozmiary, przeglądarka wyświetli suwaki do przewijania jej treści.

  Przykład:

  width="50%" height="200"

 2. Nazwa ramki:
  <iframe src="lokalizacja" name="Tu wpisz nazwę ramki">...</iframe>

  Nadanie nazwy ramce umożliwia później wczytywanie do niej innych stron [zobacz: Wczytywanie strony do ramki lokalnej].

  Nazwa ramki musi rozpoczynać się od litery Lepiej również nie używać: wielkich liter, znaków specjalnych (np.: \ / : * ? " < > |), spacji (w zamian używaj podkreślnika "_", ale nie na początku), polskich liter.
  W pojedynczym dokumencie HTML nie mogą się znajdować dwie ramki o takiej samej nazwie.

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook