Przejdź do treści

Skrypty / Indeks, wyszukiwarka

Nowe okno

Aby otworzyć stronę w nowym oknie, należy zmienić plik indeks_hasla.js następująco:

var indeks = new Indeks('indeks', 'nazwaokna');
indeks.wstaw(new Array(
['Hasło 1','adres1'],
['Hasło 2','adres2'],
['Hasło 3','adres3']
));
Jako nazwaokna można wpisać:
_blank
Wyniki będą za każdym razem otwierane w nowym oknie
_self
Odpowiednik self z poprzedniego punktu
_parent
Odpowiednik parent z poprzedniego punktu
_top
Odpowiednik top z poprzedniego punktu
nazwa
Wyniki będą otwierane w nowym, ale zawsze tym samym oknie. Innymi słowy: nigdy nie zostaną otwarte dwa okna z wynikami tego samego indeksu. Nazwa może zawierać tylko angielskie litery, cyfry (ale nie na początku) i podkreślniki ("_").

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook