Przejdź do treści

Skrypty / Indeks, wyszukiwarka

Ramka

Jeżeli Twój serwis wykorzystuje ramki, a jednocześnie dokumenty, do których odsyłają poszczególne hasła, mają się wyświetlać w innej ramce (np. indeks znajduje się w ramce spisu treści, a wyniki mają być wczytywane w ramce głównej - z treścią), trzeba będzie podać ramkę, do której mają być wczytywane dokumenty z indeksu. Należy to zrobić w pliku indeks_hasla.js:

var indeks = new Indeks('indeks', ramka);
indeks.wstaw(new Array(
['Hasło 1','adres1'],
['Hasło 2','adres2'],
['Hasło 3','adres3']
));
Możliwe wartości:
self
Wartość domyślna - wczytanie nastąpi do aktualnej ramki. Jest to przydatne w następujących przypadkach:
  • serwis w ogóle nie składa się z ramek (wtedy w ogóle można pominąć ten argument albo wpisać null)
  • strona z indeksem znajduje się w tej samej ramce, do której chcemy wczytać wynik
self.nazwaramki
Na stronie z indeksem znajduje się ramka lokalna o nazwie nazwaramki, do której ma zostać wczytany wynik. Nazwa ramki może zawierać tylko angielskie litery, cyfry (ale nie na początku) i podkreślniki ("_"). [Zobacz: Wczytywanie strony do ramki lokalnej]
parent.nazwaramki
Stosujemy, gdy serwis składa się z ramek, ale jest tylko jeden plik definiujący ich strukturę albo ewentualnie jest kilka zagnieżdżonych struktur zapisanych w różnych plikach, jednak wyniki chcemy wczytać do ramki bezpośrednio nadrzędnej
top.nazwaramki
Serwis składa się z ramek i chcemy wczytać wyniki do ramki najbardziej nadrzędnej

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook