Przejdź do treści

Informacje / Prawa autorskie - Informacje

Możesz

 • Zamieścić na stronie WWW, forum dyskusyjnym, serwisie społecznościowym itp. link do strony głównej Kursu HTML.
 • Podawać linki bezpośrednio do określonych podstron (rozdziałów) kursu.
 • Umieścić na stronie WWW bannery lub buttony kursu. Zobacz oficjalne bannery... (online)
 • Zapisywać kurs do przeglądania tylko w wersji offline na dowolnych nośnikach danych (CD, DVD, USB drive, SD, dysk lokalny itp.) i nieodpłatnie przekazywać dowolnej osobie w takiej samej formie. Uwaga: nie dotyczy publikacji kursu na stronie WWW z wyjątkiem udostępniania do pobrania spakowanego pliku kurshtml.zip, na zasadach opisanych poniżej!
 • Wydrukować dowolny rozdział lub cały kurs.
 • Wykorzystywać wszystkie zawarte w kursie przykłady kodu źródłowego, wraz z załączonymi przykładowymi grafikami, do budowy serwisu WWW - w tym witryny komercyjnej. Wyrażenie "budowa serwisu WWW" oznacza np. wykorzystanie jednego z podanych przykładów kodu CSS tworzących menu nawigacyjne, wraz z użytą tam grafiką, do zwiększenia estetyki tworzonej strony.
 • Umieścić kurs w niezmienionej wersji offline umożliwiającej normalne przeglądanie dokumentów *.html w wewnętrznym intranecie firmy, szkoły, uczelni itp., ale tylko jeżeli nie będzie do niego dostępu z zewnątrz - z globalnego Internetu.
 • Wykorzystywać kurs jako pomoc naukową np. na lekcjach informatyki bądź zajęciach kursu komputerowego - także odpłatnych. Można również korzystać z formy wydrukowanej, pod warunkiem podania w dowolnym miejscu wydruku oryginalnego adresu internetowego Kursu HTML.
 • Umieścić na stronie WWW plik do ściągnięcia w formacie kurshtml.zip, pobrany wcześniej w wersji online tego serwisu. Uwaga! Plik nie może być w żaden sposób modyfikowany. Nawet najdrobniejsze zmiany są niedozwolone! Nie można również publikować na stronie WWW zawartości tego archiwum ZIP w formie rozpakowanej, tzn. plików *.html w nim zawartych.

  Warunkiem legalnego umieszczenia pliku kurshtml.zip do pobrania na stronie WWW jest wstawienie w dowolnym miejscu serwisu linku do strony głównej Kursu HTML.

Nie możesz

 • Przypisywać sobie autorstwa całości lub dowolnych fragmentów tego kursu.
 • Publikować na stronie WWW bez wyraźnej zgody jakichkolwiek materiałów z tego kursu - w całości lub we fragmentach (również w formacie *.pdf, *.doc itp.). Nie dotyczy publikacji skryptów, ale tylko na opisanych warunkach ani wersji offline w formacie kurshtml.zip (plik do pobrania) - na opisanych wcześniej warunkach.
 • Umieszczać na stronie WWW pliku w formacie kurs-html.pdf, pobranego wcześniej w wersji online tego serwisu.
 • Wykorzystywać na stronie WWW elementy graficzne wchodzące w skład szablonu tego kursu.
 • Pobierać bezpośrednio jakichkolwiek opłat za udostępnienie kursu! Dotyczy również wersji wydrukowanej.

Niedotrzymanie warunków, stanowi złamanie praw autorskich. Czyniąc to, narażasz się na konsekwencje: od interwencji u administratora serwera (co może poskutkować usunięciem twojego serwisu z sieci) do podjęcia kroków prawnych włącznie!

Ograniczenia

 • Zasady korzystania i udostępniania skryptów z tego serwisu zostały opisane w dziale Skrypty.
 • W przypadku chęci opublikowania na stronie WWW dowolnego fragmentu tego serwisu w postaci plików *.html itp. (nie w wersji kurshtml.zip), proszę bezwzględnie o wcześniejszy kontakt. Uwaga! Dotyczy to również cytowania obszerniejszych fragmentów na forach dyskusyjnych! Zamiast cytować, lepiej podaj link do konkretnej podstrony kursu, co jest zawsze dozwolone.
 • W przypadku chęci umieszczenia kursu w wersji offline w postaci plików *.html, umożliwiającej normalną nawigację w rozdziałach, na nośniku innym niż strony WWW (np. CD magazynu komputerowego czy dokumentacja dołączona do programu komputerowego), proszę bezwzględnie o wcześniejszy kontakt. Nie ma problemu z otrzymaniem zgody - zwykle nawet dla komercyjnych aplikacji komputerowych o ile nie jest to ich główną funkcjonalnością - jednak chciałbym wiedzieć o takim fakcie.
Facebook