Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Rodzaj czcionki

W jaki sposób zmienić rodzaj czcionki na stronie WWW?

<span style="font-family: rodzaj">Tu wpisz tekst</span>
lub
<span style="font-family: rodzaj1, rodzaj2, rodzaj3...">Tu wpisz tekst</span>
gdzie zamiast rodzaj, rodzaj1, rodzaj2, rodzaj3... należy wpisać rodzaje czcionek (np.: Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana i inne). Jeżeli nazwa czcionki składa się z kilku wyrazów, to trzeba ją objąć w znaki apostrofu (np.: <span style="font-family: Verdana, 'Times New Roman', Arial">Tekst</span>).
W miejsce kropek można wpisać dalsze rodzaje czcionek rozdzielone przecinkami (same kropki należy usunąć).

Uwaga! Należy być ostrożnym z używaniem tego polecenia, ponieważ jeśli użytkownik oglądający Twoją stronę nie będzie posiadał podanej czcionki w swoim systemie operacyjnym, tekst zostanie napisany czcionką domyślną (w systemie Windows najprawdopodobniej będzie to 'Times New Roman', chociaż to też nie jest pewne). Poza tym nie każda czcionka potrafi zapisać poprawnie polskie znaki. Koniecznie sprawdź rezultat w praktyce!

W przypadku drugiego polecenia zostanie użyta taka czcionka, którą pierwszą w kolejności podawania będzie posiadał użytkownik. Jest to lepszy sposób, gdyż pozwala się zabezpieczyć na wypadek nieposiadania jednego rodzaju czcionki przez użytkownika.

W systemie Windows standardowo dostępne powinny być czcionki: 'Times New Roman', Arial, 'Courier New'. Dodatkowo od jakiegoś czasu z Internet Explorerem dostarczane są: Verdana, Tahoma, 'Trebuchet MS', Georgia. Przy definiowaniu czcionki dobrze jest wykorzystywać te właśnie rodzaje, a także takie które domyślnie występują w innych systemach operacyjnych (np.: Helvetica - podobna do Arial).

Przykład:

Czcionka Arial
Czcionka 'Courier New'
Czcionka 'Times New Roman'
Czcionka Verdana

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook