Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Akapit

W jaki sposób układać tekst na ekranie? Jak dodać nowy akapit? Jak wyśrodkować lub wyjustować tekst? Co to są atrybuty HTML?

<p>Tu wpisz treść akapitu</p>

Akapit (w pewnych warunkach nazywany paragrafem) to pewien ustęp w tekście. Następujące po sobie akapity, są rozdzielone linijką przerwy. Treść akapitu należy wpisać pomiędzy znacznikami <p> oraz </p>. Przyjęło się, że praktycznie każdy zwykły tekst na stronie WWW umieszcza się w akapitach. Pojedynczy akapit przedstawia ustęp w tekście, który nieco różni się tematycznie od poprzedniego. Zamiast stosować dwa znaczniki końca linii: <br><br>, można po prostu objąć wybrany fragment tekstu paragrafem. Efekt będzie identyczny, a dodatkowo przeglądarka lepiej wyświetli taki tekst. Dzięki temu strona będzie wyglądała estetyczniej i łatwiej będzie można odszukać na niej interesujące informacje.

Akapit (paragraf) jest bardzo ważny w składni HTML, ponieważ pozwala w określony sposób sformatować tekst na ekranie (ułożyć go w podany sposób). Robi się to podając atrybuty znacznika. Atrybut wpisuje się zawsze wewnątrz znacznika otwierającego - bezpośrednio po jego nazwie (oddzielony od niej spacją), a przed znakiem zamknięcia nawiasu ostrego, czyli przed ">". Każdy znacznik ma ściśle określone atrybuty, które obsługuje. W przypadku akapitu można zastosować m.in. następujące:

 1. Wyrównanie tekstu do lewej strony (domyślnie)
  <p style="text-align: left">Treść akapitu</p>
  lub po prostu
  <p>Treść akapitu</p>
 2. Wyrównanie tekstu do prawej
  <p style="text-align: right">Treść akapitu</p>
 3. Wyśrodkowanie tekstu
  <p style="text-align: center">Treść akapitu</p>
 4. Justowanie tekstu (wyrównanie do obu marginesów jednocześnie)
  <p style="text-align: justify">Treść akapitu</p>

We wszystkich przypadkach wyróżnione zostały właśnie atrybuty znacznika wraz z ich wartościami (wartość atrybutu podaje się w cudzysłowie po znaku równości).
W miejsce tekstu: Treść akapitu, należy wpisać tekst, który ma zostać sformatowany w sposób określony przez parametr.

Przykład:

style="text-align: left",
wyrównanie do lewej,
wyrównanie do lewej (style="text-align: left"),
(style="text-align: left")...

style="text-align: right",
wyrównanie do prawej,
wyrównanie do prawej (style="text-align: right"),
(style="text-align: right")...

style="text-align: center",
wyśrodkowanie,
wyśrodkowanie (style="text-align: center"),
(style="text-align: center")...

justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify"); justowanie, czyli wyrównanie do obu marginesów jednocześnie (style="text-align: justify")...

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook