Przejdź do treści

HTML / HTML dla zielonych

Kolor tła oraz tekstu

W jaki sposób zmienić kolor tła oraz kolor tekstu na stronie WWW?

<body style="background-color: kolor tła; color: kolor tekstu">
Tu jest właściwa treść strony
</body>
Zamiast wyrazów "kolor tła" oraz "kolor tekstu" należy wpisać definicję koloru odpowiednio: tła strony oraz tekstu na całej stronie. Robi się to tak samo jak w przypadku czcionek.

Jeśli chcemy ustalić kolor tła oraz tekstu na całej stronie możemy użyć dodatkowych wartości atrybutu dla znacznika <body>. Wartości te ("background-color: ...; color: ...") nie wpisujemy w miejscu właściwej treści strony - tak jak w przypadku znaczników - lecz w atrybucie style="..." wewnątrz znacznika otwierającego <body> (przed właściwą treścią) - tak jak pokazano powyżej - ponieważ nie są one oddzielnymi znacznikami tylko wartościami atrybutu. Należy również pamiętać, że na stronie może się znajdować tylko jeden znacznik <body>. Wszystkie atrybuty które się do niego odnoszą (jak na przykład powyższy), wpisuje się do tego samego znacznika (otwierającego), a nie wstawia się nowego w innym miejscu strony.

Kolor tła oraz tekstu całej strony powinniśmy ustalać zawsze jednocześnie.

Nawet jeśli ustalimy kolor tekstu na całej stronie, możemy go później lokalnie (miejscowo) zmieniać za pomocą polecenia <span style="color: kolor">...</span> (zobacz: Kolor czcionki).

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook