Przejdź do treści

HTML / Kolory

Wykaz kolorów

Kolory podstawowe

Oprócz kolorów zapisanych w systemie szesnastkowym, dostępna jest ograniczona paleta kolorów nazwanych, dla których zamiennie możemy używać ich nazwy zamiast kodu HEX:

NazwaHEXKolor
black#000000 
silver#C0C0C0 
gray#808080 
white#FFFFFF 
maroon#800000 
red#FF0000 
purple#800080 
fuchsia#FF00FF 
green#008000 
lime#00FF00 
olive#808000 
yellow#FFFF00 
navy#000080 
blue#0000FF 
teal#008080 
aqua#00FFFF 

W wielu poradnikach podawana jest rozszerzona paleta kolorów nazwanych. Zwracam uwagę, że w języku HTML zostało zdefiniowane tylko 16 nazw kolorów. Użycie innych nazw jest błędem i nie gwarantuje interpretacji we wszystkich obecnych i przyszłych przeglądarkach! W zamian należy używać kodów HEX.

Odcienie szarości

#000000 #111111 #222222 #333333 #444444 #555555 #666666 #777777 #888888 #999999 #AAAAAA #BBBBBB #CCCCCC #DDDDDD #EEEEEE #FFFFFF

Dowolne kolory

Kliknij wybrany kolor, aby zobaczyć jego odcienie:

Sprawdź również, w jaki sposób definiuje się kolory w języku CSS:

Facebook