Przejdź do treści

Error.prototype - JS

W tym rozdziale dowiesz się...

Jak operować obiektami wyjątków w JavaScript?

 • JS
  constructor

  Gdzie jest zapisany konstruktor obiektu błędu (wyjątku)?

 • JS
  name

  Gdzie jest zapisana nazwa błędu (wyjątku)?

 • JS
  message

  Gdzie jest zapisany komunikat błędu (wyjątku)?

 • JS
  toString

  Jak przekształcić rzucony wyjątek na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

constructor

Gdzie jest zapisany konstruktor obiektu błędu (wyjątku)?

Error.prototype.constructor
Wartość:
Function - konstruktor obiektu

Zawiera konstruktor wbudowanego obiektu błędu Error.

Przykład Error.prototype.constructor

Error.prototype.constructor === Error; // true
new Error().constructor === Error;      // true
Error.prototype.constructor === Object; // false

name

Gdzie jest zapisana nazwa błędu (wyjątku)?

Error.prototype.name
Wartość:
String - nazwa błędu (domyślnie: "Error")

Nazwa obiektu błędu, która zostanie użyta przez metodę toString.

Przykład Error.prototype.name

Error.prototype.name; // "Error"
new Error().name;     // "Error"

message

Gdzie jest zapisany komunikat błędu (wyjątku)?

Error.prototype.message
Wartość:
String - komunikat błędu (domyślnie: "")

Komunikat obiektu błędu, który zostanie użyty przez metodę toString.

Przykład Error.prototype.message

Error.prototype.message;   // ""
new Error().message;       // ""
new Error("test").message; // "test"

toString

Jak przekształcić rzucony wyjątek na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Error.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa błędu

Zwraca błąd w postaci prostego tekstu. Jest wywoływana automatycznie zawsze wtedy, gdy oczekiwana jest wartość tekstowa, a przekazano obiekt.

 • Jeżeli name ma wartość undefined, zwraca: message.
 • Jeżeli message ma wartość "", zwraca name.
 • Jeżeli name ma wartość "", zwraca połączenie: "Error: " + message.

Przykład Error.prototype.toString

new Error().toString(); // "Error"
new Error("test") + ""; // "Error: test"
Facebook