Przejdź do treści

Error.prototype - JS

toString

Jak przekształcić rzucony wyjątek na tekst, który można wyświetlić użytkownikowi?

Error.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa błędu

Zwraca błąd w postaci prostego tekstu. Jest wywoływana automatycznie zawsze wtedy, gdy oczekiwana jest wartość tekstowa, a przekazano obiekt.

  • Jeżeli name ma wartość undefined, zwraca: message.
  • Jeżeli message ma wartość "", zwraca name.
  • Jeżeli name ma wartość "", zwraca połączenie: "Error: " + message.

Przykład Error.prototype.toString

new Error().toString(); // "Error"
new Error("test") + ""; // "Error: test"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook