Przejdź do treści

JS / Error.prototype

message

Gdzie jest zapisany komunikat błędu (wyjątku)?

Error.prototype.message
Wartość:
String - komunikat błędu (domyślnie: "")

Komunikat obiektu błędu, który zostanie użyty przez metodę toString.

Przykład:

Error.prototype.message;   // ""
new Error().message;       // ""
new Error("test").message; // "test"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook