Przejdź do treści

Skrypty / Aktywne przyciski

Klinięcie

Jak zrobić obrazkowe przyciski, które zmieniają wygląd po kliknięciu?

Zmiana wyglądu przycisku po kliknięciu:

<a href="adres"><img src="obrazek_podstawowy.gif" alt="Tekst alternatywny" border="0" onmousedown="this.src = 'obrazek_klikniety.gif'" onmouseup="this.src = 'obrazek_podstawowy.gif'"></a>

Przykład:

Przycisk podświetlany

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook