Przejdź do treści

Skrypty / Aktywne przyciski

Podświetlenie i klinięcie

Jak zrobić obrazkowe przyciski, które podświetlają się po najechaniu wyszką i zmieniają wygląd po kliknięciu?

Zmiana wyglądu przycisku po podświetleniu myszką oraz po kliknięciu:

<a href="adres"><img src="obrazek_podstawowy.gif" alt="Tekst alternatywny" border="0" onmouseover="this.src = 'obrazek_podswietlony.gif'" onmouseout="this.src = 'obrazek_podstawowy.gif'" onmousedown="this.src = 'obrazek_klikniety.gif'" onmouseup="this.src = 'obrazek_podstawowy.gif'"></a>

Przykład:

Przycisk podświetlany

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook