Przejdź do treści

Skrypty / Wyszukiwarka

Możliwość wyboru

Jak wstawić na stronę wyszukiwarkę z możliwością wyboru szukania na świecie, w Polsce lub tylko w podanym serwisie?

Światowy/Polski Internet

 1. Lista rozwijalna
  <form action="http://www.google.pl/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8">
  <select name="lr">
  <option value="">Na świecie</option>
  <option value="lang_pl">W Polsce</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Szukaj">
  </form>

  Przykład:

 2. Pole opcji
  <form action="http://www.google.pl/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8">
  <input type="radio" name="lr" value="" id="lr0" checked> <label for="lr0">Na świecie</label>
  <input type="radio" name="lr" value="lang_pl" id="lr1"> <label for="lr1">W Polsce</label>
  <input type="submit" value="Szukaj">
  </form>

  Przykład:


W serwisie/Na świecie

 1. Lista rozwijalna
  <form action="http://www.google.pl/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8">
  <select name="sitesearch">
  <option value="domena">W serwisie</option>
  <option value="">W Internecie</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Szukaj">
  </form>

  Przykład:

 2. Pole opcji
  <form action="http://www.google.pl/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8">
  <input type="radio" name="sitesearch" value="domena" id="sitesearch0" checked> <label for="sitesearch0">W serwisie</label>
  <input type="radio" name="sitesearch" value="" id="sitesearch1"> <label for="sitesearch1">W Internecie</label>
  <input type="submit" value="Szukaj">
  </form>

  Przykład:


W serwisie/W Polsce

 1. Lista rozwijalna
  <form action="http://www.google.pl/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8">
  <input type="hidden" name="lr" value="lang_pl">
  <select name="sitesearch">
  <option value="domena">W serwisie</option>
  <option value="">W Internecie</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Szukaj">
  </form>

  Przykład:

 2. Pole opcji
  <form action="http://www.google.pl/search" method="get">
  <input type="text" name="q">
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8">
  <input type="hidden" name="lr" value="lang_pl">
  <input type="radio" name="sitesearch" value="domena" id="sitesearch0" checked> <label for="sitesearch0">W serwisie</label>
  <input type="radio" name="sitesearch" value="" id="sitesearch1"> <label for="sitesearch1">W Internecie</label>
  <input type="submit" value="Szukaj">
  </form>

  Przykład:


Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook