Przejdź do treści

JS / Boolean - Kurs JavaScript (JS)

W tym rozdziale dowiesz się...

Co to jest wartość logiczna?

  • JS
    Boolean

    Jak przekształcić dowolną wartość na prostą wartość logiczną - true/false (prawda/fałsz)?

  • JS
    new Boolean

    Jak przekształcić dowolną wartość na obiekt logiczny (prawda/fałsz)?

Boolean

Jak przekształcić dowolną wartość na prostą wartość logiczną - true/false (prawda/fałsz)?

Boolean()
Boolean(value)
Parametry:
value - wartość do konwersji
Wartość:
skonwertowana prosta wartość logiczna (nie obiekt)

Konwertuje dowolną wartość na prostą wartość logiczną: true lub false. W przypadku braku argumentów wywołania zwraca false.

Inaczej niż konstrukcja new Boolean(...), nigdy nie tworzy nowego obiektu, a jedynie prostą wartość logiczną.

Przykład:

// true:
Boolean(true);
Boolean(1);
Boolean(-1.2);
Boolean(Infinity);
Boolean(-Infinity);
Boolean("test");
Boolean(" ");
Boolean("null");
Boolean("false");
Boolean("0");
Boolean("undefined");
Boolean("NaN");
Boolean([]);
Boolean([false]);
Boolean({});
 
// false:
Boolean();
Boolean(undefined);
Boolean(null);
Boolean(false);
Boolean(0);
Boolean(NaN);
Boolean("");

new Boolean

Jak przekształcić dowolną wartość na obiekt logiczny (prawda/fałsz)?

new Boolean()
new Boolean(value)
Parametry:
value - wartość na podstawie której zostanie utworzony obiekt
Wartość:
Boolean - nowa instancja obiektu logicznego

Inaczej niż funkcja Boolean, zawsze tworzy nową instancję obiektu logicznego, a nie tylko prostą wartość logiczną.

Przykład:

// new Boolean(true):
new Boolean(true);
new Boolean(1);
new Boolean(-1.2);
new Boolean(Infinity);
new Boolean(-Infinity);
new Boolean("test");
new Boolean(" ");
new Boolean("null");
new Boolean("false");
new Boolean("0");
new Boolean("undefined");
new Boolean("NaN");
new Boolean([]);
new Boolean([false]);
new Boolean({});
 
// new Boolean(false):
new Boolean();
new Boolean(undefined);
new Boolean(null);
new Boolean(false);
new Boolean(0);
new Boolean(NaN);
new Boolean("");
Facebook