Przejdź do treści

JS / Boolean

Boolean

Jak przekształcić dowolną wartość na prostą wartość logiczną - true/false (prawda/fałsz)?

Boolean()
Boolean(value)
Parametry:
value - wartość do konwersji
Wartość:
skonwertowana prosta wartość logiczna (nie obiekt)

Konwertuje dowolną wartość na prostą wartość logiczną: true lub false. W przypadku braku argumentów wywołania zwraca false.

Inaczej niż konstrukcja new Boolean(...), nigdy nie tworzy nowego obiektu, a jedynie prostą wartość logiczną.

Przykład:

// true:
Boolean(true);
Boolean(1);
Boolean(-1.2);
Boolean(Infinity);
Boolean(-Infinity);
Boolean("test");
Boolean(" ");
Boolean("null");
Boolean("false");
Boolean("0");
Boolean("undefined");
Boolean("NaN");
Boolean([]);
Boolean([false]);
Boolean({});
 
// false:
Boolean();
Boolean(undefined);
Boolean(null);
Boolean(false);
Boolean(0);
Boolean(NaN);
Boolean("");

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook