Przejdź do treści

JS / Boolean

new Boolean

Jak przekształcić dowolną wartość na obiekt logiczny (prawda/fałsz)?

new Boolean()
new Boolean(value)
Parametry:
value - wartość na podstawie której zostanie utworzony obiekt
Wartość:
Boolean - nowa instancja obiektu logicznego

Inaczej niż funkcja Boolean, zawsze tworzy nową instancję obiektu logicznego, a nie tylko prostą wartość logiczną.

Przykład:

// new Boolean(true):
new Boolean(true);
new Boolean(1);
new Boolean(-1.2);
new Boolean(Infinity);
new Boolean(-Infinity);
new Boolean("test");
new Boolean(" ");
new Boolean("null");
new Boolean("false");
new Boolean("0");
new Boolean("undefined");
new Boolean("NaN");
new Boolean([]);
new Boolean([false]);
new Boolean({});
 
// new Boolean(false):
new Boolean();
new Boolean(undefined);
new Boolean(null);
new Boolean(false);
new Boolean(0);
new Boolean(NaN);
new Boolean("");

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook