Przejdź do treści

JS / Array

isArray

Jak sprawdzić, czy podany obiekt jest tablicą?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 4, Opera 10.50, Chrome)

Array.isArray(arg)
Parametry
arg - sprawdzany obiekt
Wartość:
Boolean - czy obiekt jest tablicą

Pozwala sprawdzić, czy podany obiekt jest tablicą.

Przykład:

Array.isArray([]);           // true
Array.isArray(new Array());  // true
Array.isArray(Array());      // true
 
Array.isArray(Array);        // false
Array.isArray({});           // false
Array.isArray(new Object()); // false
Array.isArray(true);         // false
Array.isArray(1);            // false
Array.isArray("test");       // false
Array.isArray(null);         // false
Array.isArray(undefined);    // false
Array.isArray(NaN);          // false
Array.isArray(Infinity);     // false

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook