Przejdź do treści

JS / Array

new Array

Jak utworzyć nową instancję tablicy, która może przechowywać listę elementów?


new Array()
new Array(len)
new Array(item0)
new Array(item0, item1...)
Parametry
Number len - liczba elementów tablicy
item0, item1... - lista elementów tablicy
Wartość:
Array - nowa instancja tablicy
Wyjątki:
RangeError - wartość len nie jest liczbą naturalną

Tablica jest rodzajem kolekcji (pojemnika) do przechowywania innych elementów. Elementy tablicy są ponumerowane tzw. indeksami. Pierwszy element otrzymuje indeks 0, drugi - 1, trzeci - 2 itd. Aby odczytać bądź zapisać określony element tablicy, posługujemy się operatorem nawiasów kwadratowych, w których wpisuje się indeks elementu.

Przykład:

new Array();                                     // []
new Array(0);                                    // []
new Array(1);                                    // [undefined]
new Array("1");                                  // ["1"]
new Array(null);                                 // [null]
new Array(undefined);                            // [undefined]
var items = new Array(true, NaN, Infinity, {});
items[5] = [];
for (var i = 0; i < items.length; ++i) items[i]; // true, NaN, Infinity, {}, undefined, []
 
new Array(-1);                                   // RangeError
new Array(1.2);                                  // RangeError
new Array(NaN);                                  // RangeError
new Array(Infinity);                             // RangeError

length

O.length
Parametry:
Array O - instancja tablicy
Wartość:
Number - długość tablicy
Wyjątki:
RangeError - próba ustawienia długości tablicy na wartość niebędącą liczbą naturalną

Zawiera wartość naturalną wskazującą, ile elementów znajduje się w tablicy. Co ciekawe, wartość tę można dynamicznie zmieniać.

  • Jeżeli nowa wartość będzie mniejsza niż aktualna liczba elementów w tablicy, końcowe elementy zostaną z niej usunięte.
  • Jeżeli nowa wartość będzie większa niż aktualna liczba elementów w tablicy, na jej końcu zostaną niejawnie dodane elementy o wartości niezdefiniowanej.

Przykład:

var items = [1, 2, 3];
 
items.length = 2;
items;                   // [1, 2]
items.length = 3;
items;                   // [1, 2, undefined]
items.length = true;
items;                   // [1]
 
items.length = false;
items;                   // []
items.length = null;
items;                   // []
items.length = "";
items;                   // []
 
items.length = -1;       // RangeError
items.length = 1.2;      // RangeError
items.length = NaN;      // RangeError
items.length = Infinity; // RangeError
items.length = "test";   // RangeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook