Przejdź do treści

JS / Object.prototype

toLocaleString

W jaki sposób przekształcić obiekt na tekst zapisany w rodzimym języku użytkownika?

Object.prototype.toLocaleString()
Wartość:
String - wartość wywołania metody toString
Wyjątki:
TypeError - obiekt nie posiada metody toString

Ta funkcja została wprowadzona, aby dostarczyć wszystkim obiektom spójnego interfejsu do konwersji na tekst w rodzimym języku użytkownika.

Przykład:

new Object().toLocaleString();                   // "[object Object]"
 
Object.prototype.toLocaleString.call(true);      // "true"
Object.prototype.toLocaleString.call(1.2);       // "1.2"
Object.prototype.toLocaleString.call("test");    // "test"
 
Object.prototype.toLocaleString.call(undefined); // TypeError
Object.prototype.toLocaleString.call(null);      // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook