Przejdź do treści

Object.prototype - JS

toString

W jaki sposób przekształcić obiekt na prosty tekst?

Object.prototype.toString()
Wartość:
String - wartość będąca połączeniem tekstów: "[object " + nazwa klasy + "]"

Funkcja toString jest wywoływana automatycznie zawsze wtedy, gdy oczekiwana jest wartość tekstowa, a przekazano obiekt.

Przykład Object.prototype.toString

new Object().toString();                            // "[object Object]"
new Object() + "";                                  // "[object Object]"
 
Object.prototype.toString.call(undefined);          // "[object Undefined]"
Object.prototype.toString.call(null);               // "[object Null]"
Object.prototype.toString.call(new Boolean(true));  // "[object Boolean]"
Object.prototype.toString.call(new Number(1));      // "[object Number]"
Object.prototype.toString.call(new String("test")); // "[object String]"
Object.prototype.toString.call(new Array());        // "[object Array]"
 
Object.prototype.toString.call(true);               // "[object Boolean]"
Object.prototype.toString.call(1.2);                // "[object Number]"
Object.prototype.toString.call("test");             // "[object String]"
 
var Cls = function () {};
new Cls() + "";                                     // "[object Object]"
Object.prototype.toString.call(new Cls());          // "[object Object]"
Cls.prototype.toString = function () {
    return "[object Cls]";
};
new Cls() + "";                                     // "[object Cls]"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook