Przejdź do treści

Object.prototype - JS

valueOf

Jak przekształcić złożony obiekt na wartość prostą (logiczną, liczbę, tekst)?

Object.prototype.valueOf()
Wartość:
wartość przekazana do konstruktora albo sam niezmieniony obiekt

Wszystkie typy proste (wartość logiczna, liczba, tekst) mają swój odpowiednik obiektowy. Aby skonwertować prostą wartość na obiekt, używamy globalnej funkcji Object. Czasami potrzebujemy wykonać konwersję w drugą stronę - tzn. z typu obiektowego na prosty. Do tego właśnie została przeznaczona funkcja Object.prototype.valueOf. Jeżeli obiekt nie ma jej zaimplementowanej, zwracana jest po prostu nietknięta instancja.

Przykład Object.prototype.valueOf

Object(true).valueOf();   // true
Object(1).valueOf();      // 1
Object("test").valueOf(); // "test"
 
var obj = {};
obj.valueOf() === obj;    // true

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook