Przejdź do treści

JS / Function.prototype

toString

Jak pobrać kod (definicję) funkcji?

Function.prototype.toString()
Wartość:
String - reprezentacja tekstowa instancji funkcji
Wyjątki:
TypeError - obiekt nie jest instancją funkcji

Zwraca definicję funkcji w postaci tekstu. Specyfikacja nie określa jednoznacznego sposobu działanie tej metody. Dlatego wynik może się różnić w zależności od środowiska, w którym kod jest uruchamiany.

Funkcja toString jest wywoływana automatycznie zawsze wtedy, gdy oczekiwana jest wartość tekstowa, a przekazano instancję funkcji.

Przykład:

new Function().toString();                   // np.: "function anonymous() {\n\n}"
new Function("a", "b", "return a + b") + ""; // np.: "function anonymous(a, b) {\nreturn a + b\n}"
 
Function.prototype.toString.call({});        // TypeError
Function.prototype.toString.call(null);      // TypeError
Function.prototype.toString.call(undefined); // TypeError

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook