Przejdź do treści

CSS / Kolory CSS

Wykaz kolorów systemowych

KolorDefinicjaNazwaObjaśnienie
 ActiveBorderActive window borderObramowanie aktywnego okna
 ActiveCaptionActive window captionNagłówek aktywnego okna
 AppWorkspaceBackground color of multiple document interfaceKolor tła wielodokumentowego interfejsu (MDI)
 BackgroundDesktop backgroundTło pulpitu
 ButtonFaceFace color for three-dimensional display elementsPowierzchnia czołowa trójwymiarowych elementów
 ButtonHighlightDark shadow for three-dimensional display elements (for edges facing away from the light source). Shadow color for three-dimensional display elementsCień trójwymiarowych elementów (krawędzie oddalone od światła)
 ButtonShadowShadow color for three-dimensional display elementsKolor cienia trójwymiarowych elementów
 ButtonTextText on push buttonsTekst na przyciskach
 CaptionTextText in caption, size box, and scroll bar arrow boxTekst w nagłówkach, polach zmiany rozmiaru i polach przewijania zawartości
 GrayTextGrayed (disabled) text. This color is set to #000 if the current display driver does not support a solid gray colorKolor tekstu na zablokowanych elementach
 HighlightItem(s) selected in a controlWybrana pozycja
 HighlightTextText of item(s) selected in a controlTekst wybranej pozycji
 InactiveBorderInactive window borderObramowanie nieaktywnego okna
 InactiveCaptionInactive window captionNagłówek nieaktywnego okna
 InactiveCaptionTextColor of text in an inactive captionKolor tekstu w nagłówku nieaktywnego okna
 InfoBackgroundBackground color for tooltip controlsTło w informacji narzędziowej ("dymku", który pojawia się po wskazaniu elementu myszką)
 InfoTextText color for tooltip controlsTekst w informacji narzędziowej ("dymku", który pojawia się po wskazaniu elementu myszką)
 MenuMenu backgroundTło menu
 MenuTextText in menusTekst w menu
 ScrollbarScroll bar gray areaSzara powierzchnia w suwaku do przewijania zawartości
 ThreeDDarkShadowDark shadow for three-dimensional display elementsCień trójwymiarowych elementów
 ThreeDFaceFace color for three-dimensional display elementsPowierzchnia czołowa trójwymiarowych elementów
 ThreeDHighlightHighlight color for three-dimensional display elementsKolor podświetlenia dla trójwymiarowych elementów
 ThreeDLightShadowLight color for three-dimensional display elements (for edges facing the light source)Kolor oświetlenia trójwymiarowych elementów (krawędzie od strony światła)
 ThreeDShadowDark shadow for three-dimensional display elementsCień trójwymiarowych elementów
 WindowWindow backgroundTło okna
 WindowFrameWindow frameRamka okna
 WindowTextText in windowsTekst w oknach

Źródło: Cascading Style Sheets, Level 2

Facebook