Przejdź do treści

JS / Object

defineProperties

Jak za jednym razem skonfigurować właściwości obiektu (np. tylko do odczytu)?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 4, Opera 12, Chrome)

Object.defineProperties(O, Properties)
Parametry:
Object O - obiekt
Object Properties - deskryptory właściwości [zobacz: Object.defineProperty]
Wartość:
O - przekazany obiekt
Wyjątki:
TypeError - wartość O nie jest obiektem

Pozwala zdefiniować z jednym razem wiele deskryptorów właściwości.

Przykład Object.defineProperties

var obj = Object.defineProperties({}, {
    test: {value: 3, writable: true, enumerable: true, configurable: true},
    p: {value: 1}
});
obj.p = 2;
obj.p;                                               // 1
for (var key in obj) key;                            // "test"
 
Object.defineProperties(obj, {p: {writable: true}}); // TypeError
Object.defineProperties(true, {});                   // TypeError
Object.defineProperties(1, {});                      // TypeError
Object.defineProperties("test", {});                 // TypeError
Object.defineProperties(null, {});                   // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook