Przejdź do treści

JS / Object

getPrototypeOf

W jaki sposób pobrać prototyp podanej instancji obiektu?

(interpretuje: Internet Explorer 9, Firefox 3.5, Opera 12, Chrome)

Object.getPrototypeOf(O)
Parametry:
O - obiekt, którego prototyp ma zostać zwrócony
Wartość:
Object - prototyp obiektu
Wyjątki:
TypeError - wartość O nie jest obiektem

Zwraca prototyp podanego obiektu.

Przykład:

Object.getPrototypeOf({});
Object.getPrototypeOf(true);   // TypeError
Object.getPrototypeOf(1);      // TypeError
Object.getPrototypeOf("test"); // TypeError
Object.getPrototypeOf(null);   // TypeError

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook