Przejdź do treści

JS / Object

Object

Jak przekształcić wartość prostą (logiczną, liczbę, tekst) na obiekt?

Object()
Object(value)
Parametry:
value - wartość do konwersji
Wartość:
Boolean - skonwertowany obiekt logiczny
Number - skonwertowany obiekt liczbowy
String - skonwertowany obiekt tekstowy
Object - nowa instancja obiektu ogólnego

Jeżeli wartość value wynosi null, undefined albo nie została podana, zwracana jest nowa instancja obiektu ogólnego - czyli to samo, co w przypadku: new Object(). W pozostałych przypadkach następuje konwersja podanej wartości na odpowiedni typ obiektowy.

Przykład:

Object(true);      // new Boolean(true)
Object(1);         // new Number(1)
Object("test");    // new String("test")
Object();          // new Object()
Object(null);      // new Object()
Object(undefined); // new Object()

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook