Przejdź do treści

JS / Error

RangeError

Jaki wyjątek jest rzucany, jeżeli liczba przekracza dozwolony zakres?

RangeError()
new RangeError()
RangeError(message)
new RangeError(message)
Parametry:
String message - komunikat błędu (domyślnie: "")
Wartość:
RangeError - nowa instancja obiektu błędu

Ta klasa dziedziczy po Error. Wskazuje, że liczba przekracza dozwolony zakres.

Błąd RangeError może zostać rzucony w postaci wyjątku z funkcji: Array, new Array, new Array.length, Number.prototype.toString, Number.prototype.toFixed, Number.prototype.toExponential, Number.prototype.toPrecision, Date.prototype.toISOString.

EvalError.prototype.name

RangeError.prototype.name
Wartość:
String - "RangeError"

Przykład:

RangeError.prototype.name;     // "RangeError"
RangeError("test").toString(); // "RangeError: test"
new RangeError("test") + "";   // "RangeError: test"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook