Przejdź do treści

JS / String

new String

Jak przekształcić dowolną wartość na obiekt tekstowy?


new String()
new String(value)
Parametry:
value - wartość na podstawie której zostanie utworzony obiekt
Wartość:
String - nowa instancja obiektu tekstowego

Inaczej niż funkcja String, zawsze tworzy nową instancję obiektu tekstowego, a nie tylko prostą wartość tekstową.

Przykład:

new String();          // new String()
new String(undefined); // new String("undefined")
new String(null);      // new String("null")
new String(true);      // new String("true")
new String(false);     // new String("false")
new String(0);         // new String("0")
new String(-1.2);      // new String("-1.2")
new String(NaN);       // new String("NaN")
new String(Infinity);  // new String("Infinity")
new String("test");    // new String("test")

length

O.length
Parametry:
String O - tekst
Wartość:
Number - długość tekstu

Zawiera wartość naturalną wskazującą, ile znaków znajduje się w tekście. Nie można jej zmieniać ani nie jest ona dostępna w pętli for-in.

Przykład:

var str = "abc";
str.length; // 3
str.length = 1;
str.length; // 3
str;        // "abc"

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook