Przejdź do treści

JS / String

String

Jak skonwertować dowolną wartość na prosty tekst?

String()
String(value)
Parametry:
value - wartość do konwersji
Wartość:
skonwertowana prosta wartość tekstowa (nie obiekt)

Konwertuje dowolną wartość na tekst. W przypadku braku argumentów wywołania zwraca pusty tekst.

Inaczej niż konstrukcja new String(...), nigdy nie tworzy nowego obiektu, a jedynie prostą wartość tekstową.

Przykład:

String();          // ""
String(undefined); // "undefined"
String(null);      // "null"
String(true);      // "true"
String(false);     // "false"
String(0);         // "0"
String(-1.2);      // "-1.2"
String(NaN);       // "NaN"
String(Infinity);  // "Infinity"
String("test");    // "test"

Komentarze

Zobacz więcej komentarzy

Facebook